Dorota Rygalska

Wykształcenie:

  • Pedagogika , specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • Informatyka
  • Technik technologii żywienia, żywienie zbiorowe

W pracy z dziećmi staram się subtelnie wplatać w tok zabaw zadania rozwijające, kształtujące oraz doskonalące osobowość.

W przedszkolu „Euromisie” jestem zatrudniona na stanowisku Asystenta nauczyciela.