Lech Pskiet

Posiadam kwalifikacje pedagogiczne w zakresie ​pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Wyższej Szkole Nauk Społecznych oraz w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej. Byłem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zielonce i pracuję jednocześnie jako asystent rodziny. Uczestniczyłem również w różnych kursach kwalifikacyjnych, m.in. ukończyłem kurs I pomocy przedmedycznej. Ponadto posiadam duże doświadczenie i uprawnienia w zakresie: 2KYU Judo i 2 DAN Ju-Jitsu, byłem więc wieloletnim trenerem sekcji sportowej ju-jitsu i klubu UKS „Atemi”.
W naszym przedszkolu jako nauczyciel wykorzystuję kiedy tylko mogę swoje umiejętności muzyczne poprzez grę na instrumentach: gitara, keyvboard, flet prosty, dzięki czemu żywa muzyka towarzyszy dzieciom prawie codziennie. Prowadzę także uwielbiane przez dzieciaki zajęcia z podstaw judo w oparciu o nasz autorski program zajęć judo.
Moim hobby m.in. jest pisanie wierszy, w tym tekstów piosenek dla dzieci.
Positions: Nauczyciel