Rekrutacja

Co do zasady rekrutacja rozpoczyna się w marcu każdego roku, niemniej przyjęcia do przedszkola odbywają się również w ciągu całego roku przedszkolnego (również w wakacje) o ile są miejsca.

Kryteria przyjęć:

 w chwili przyjęcia dziecko musi mieć ukończone 2,5 roku życia,

  kolejność zgłoszenia, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, które już uczęszczają do naszego przedszkola,

 pierwszeństwo dla dzieci, których rodzeństwo uczęszcza w naszym przedszkolu;

wpłata wpisowego 190 zł (w przypadku odmowy przyjęcia dziecka opłata jest zwracana).

W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż założona liczba, przedszkole tworzy listę rezerwową.

Przedszkole zawiera umowy cywilno-prawne z rodzicami na okres 10 miesięcy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Terminy rekrutacji:

3 kwietnia 2017
rozpoczęcie naboru na podstawie Karty zgłoszenia (poniżej).

30 czerwca 2017
ogłoszenie wyników rekrutacji

od 1 lipca 2017
ciąg dalszy rekrutacji w razie wolnych miejsc i podpisywanie umów z rodzicami oraz dokonywanie bezzwrotnych opłat wpisowych (opłata wpisowa jest zwracana jedynie w przypadku odmowy przyjęcia dziecka przez Przedszkole)

Dokumenty do pobrania:

 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Umowa 5-godzinna 2017/2018

Umowa na pobyt całodniowy 2017/2018

Uwaga! Promocja

Od roku przedszkolne 2017/2018 obniżyliśmy czesne!

Za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu czesne wynosi jedynie 200 zł, a za pobyt dziecka do 5 godzin – jedynie 100 zł.

Warto pamiętać, że w ramach tej stałej opłaty oferujemy m.in.:

– codzienne zabawy z j. angielskim

– 2x w tygodniu zajęcia judo

– 2x w tygodniu zajęcia muzyczne

– 2x w tygodniu robótki ręczne2x w tygodniu zajęcia logopedyczne

– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zarówno dla dzieci jak i rodziców

– i inne: więcej.