Program

Program wychowania przedszkolnego w naszej placówce

Pracujemy z dziećmi w oparciu o programy:

  1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:
    Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)
  2. Monika Rościszewska-Woźniak, Dobry start przedszkolaka. Program  wychowania przedszkolnego;
  3. Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska, Odkryjmy Montesori raz jeszcze;
  4. Małgorzata Kwaśniewska,  Wiesława Żaba-Żabińska, Nasze przedszkole;
  5. Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopał, Zanim będę uczniem;

Bazujemy również na autorskich programy stworzonych na potrzeby placówki i dostosowywanych na bieżąco do aktualnych potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

Zajęcia dodatkowe

Realizując program wychowania przedszkolnego wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod wspierających aktywność, samodzielność. Zachęcamy do twórczych poszukiwań wyzwalających instynkt „naukowca” dociekającego wyjaśnień dotyczących otaczającego świata.

 Muzyka

Bardzo ważnym aspektem w nauczaniu i wychowaniu w naszym przedszkolu odgrywa muzyka, wychodząc z założenia, że wpływa ona na poprawę koncentracji uwagi, wzrost kreatywności, lepsze zapamiętywanie, podwyższenie motywacji i organizacji w zakresie codziennych obowiązków, normalizację napięcia mięśniowego, co wpływa na prawidłową postawę ciała.

Dlatego też towarzyszy ona nam możliwie najczęściej: gramy na instrumentach Orffa, śpiewamy piosenki, mamy zajęcia rytmiki, uczymy się tańca, słuchamy, muzyki podczas zabaw, oraz przy zasypianiu, czy wreszcie rozmawiamy o muzyce, gdy słuchamy muzyki… np. klasycznej.

zwykly3


Przedszkole

Plastyka

Wychowanie plastyczne w przedszkolu natomiast odgrywa szczególną rolę, gdyż rozwija i wzbogaca możliwości artystyczne dziecka. Ze względu na fakt, iż dzieci często mają problemy z werbalnym wyrażaniem swoich uczuć, rozwijanie ekspresji plastycznej, przy pomocy różnorodnych czynników inspirujących, może mieć bardzo pozytywny wpływ na psychikę dziecka, uwalniając je od nagromadzonych, nie wyrażonych emocji.

Aktywność plastyczna rozwija również poczucie estetyki, zwłaszcza wtedy gdy twórczy nauczyciele pozwalają korzystać dzieciom z różnorodnych materiałów, tworzyw, środków wyrazu: wycinanek, plasteliny, gliny, farb, kredek, flamastrów, kartonów, resztek tkanin itd.

W ten sposób rozwijają one swoją wyobraźnię twórczą, ale również odtwórczą. Rozwijają się także takie funkcje poznawcze, jak uwaga, pamięć i myślenie konkretno-obrazowe.


Język angielski

Zajęcia angielskiego przybierają luźną formę zabawy z językiem obcym. Polegają na zabawach, zgadywankach i piosenkach.

Podstawą działań jest Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu autorstwa Barbary Czekańskiej i Izabeli Lipińskiej.

Prowadząca Joanna Tyrańska jest wykwalifikowanym nauczycielem, która specjalizuje się w nauczaniu j. angielskiego małych dzieci. 

zwykly4


judo1

Zajęcia Judo

Zajęcia, które okazały się hitem wśród dzieci. Prowadzone są przez Pana Leszka, który jest doświadczonym instruktorem posiadającym wysokie kwalifikacje w tym kierunku.

Niemniej jednak nie mamy ambicji tworzyć mistrzowskiej kadry (chociaż kto wie…), ale chcemy wprowadzać do zajęć jak najwięcej ruchu, który jest naturalną potrzebą dziecka i wykształcić u dzieci umiejętności wykonywania niezwykle przydatnych na codzień, jak właściwe padanie, uniki, zasada fair-play itd.


Zajęcia logopedyczne

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, gdzie wdrażane są ćwiczenia ortofoniczne. Ich celem jest rozwój i utrwalenie sprawności językowej dziecka.

Zapobiegają wadom wymowy, oddziałują pozytywnie m.in. na psychikę dziecka: powodują odprężenie umysłowe, budzą wiarę we własne siły, dają lepsze samopoczucie z powodu łatwiejszego nawiązywania kontaktów werbalnych z otoczeniem i satysfakcję z postępów w nauce prawidłowej artykulacji.

Ponadto bezwzględnie usprawniają u dziecka aparat oddechowy (płuca, oskrzela, tchawica), fonacyjny (krtań, gardło, jama nosowa) i artykulacyjny (wargi, język, podniebienie, policzki, uzębienie).

Zajęcia prowadzi logopeda, p. Maria Prokurat-Zapałowska.

  


Robótki ręczne

Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia nie tylko pobudzające kreatywność małego dziecka, ale także usprawniające tzw. motorykę małą. Dzieci na „robótkach ręcznych” wykonują szereg prac posługując się przystosowanymi dla ich wieku narzędziami (np. igłą, szydełkiem itd.). Odbywa się to pod  ścisłą kontrolą i opieką 2 osób, w tym prowadzącej zajęcia p. Eweliny Truszyńskiej.

Wykonane prace dzieci zabierają najczęściej do domu, ale też niejednokrotnie zajęcia są okazją do samodzielnego wykonania prezentu m.in. z okazji dnia matki, ojca, babci i dziadka. Wówczas taki prezent jest bezcenny!


Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy się na potrzeby i możliwości dzieci. Poznanie przedszkola od podszewki sprzyja dostrzeżeniu troski pracowników przedszkola o wychowanków i ułatwia możliwość wspólnego działania na rzecz dziecka.