Cennik

1. Uczestnictwo dziecka w zajęciach do 5 godzin, np. w czasie między 8.00 – 13.00 (dokładne godziny do indywidualnego ustalenia):

 • Czesne 100 zł
 • Dzienna stawka wyżywienia zależy od tego, jakie posiłki dziecko będzie spożywać, ale najczęściej jest to II śniadanie – 2 zł i obiad 5 zł, razem 7 zł.

2. Całodzienny pobyt dziecka (do 10 godz.)

 • Czesne 180 zł
 • Dzienna stawka za wyżywienie 9 zł (I i II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek).

Opłaty są wnoszone, zgodnie z umową, do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie przekazywanych rachunków.

Za niewykorzystane posiłki pieniądze są zwracane w postaci odliczenia od należnej stawki za kolejny miesiąc.

***

Poza podstawowym obowiązkiem świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych określonych w umowie, w ramach czesnego w powyższych kwotach zapewniamy dla każdego dziecka również poniższy pakiet:

 • ubezpieczenie dziecka od NNW na kwotę 20.000,00 zł, 
 • zestaw podręczników i materiałów dla każdego dziecka,
 • opiekę psychologa, w razie potrzeby konsultację psychologiczną,
 • opiekę logopedyczną, tj. badania przesiewowe i grupowe zajęcia ortofoniczne (w razie potrzeby zajęcia indywidualne z dzieckiem 1 x na tydzień), 
 • codzienne zajęcia z j. angielskim (wykwalifikowany nauczycie – J. Tyrańska),
 • zajęcia z podstaw judo, 2 x na tydzień (prowadzący wykwalifikowany instruktor z bogatym doświadczeniem zawodowym – Lech Pskiet);
 • zajęcia muzyczne z wykorzystaniem instrumentarium Orffa (prowadzący Małgorzata Zielińska),
 • zajęcia plastyczne, w tym „robótki ręczne” (prowadząca Ewelina Truszyńska);
 • organizację imprez okazjonalnych wraz z prezentami (Dzień Babci, Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Mikołaj i spotkanie Wigilijne i inne) za wyjątkiem prezentów z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, 
 • oraz zapewniamy dopłatę do wszelkich wycieczek. (wysokość dodatkowej płatności przez rodziców jest uprzednio uzgadniana).
MINI
czesne
100miesięcznie

 

 •  do 5 godzin
 •  najczęściej od 8:00 do 13:00 (godziny do ustalenia)
 •  śniadanie i obiad
 •  7 zł dziennej stawki za wyżywienie
MIDI
czesne
180miesięcznie

 

 •  do 10 godzin
 •  dowolne godziny
 •  I i II śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek
 •  9 zł dziennej stawki za wyżywienie